Privacy and Ethics

Discussions about the use of learning analytics, the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which it occurs (Siemens & Long, 2011), are often accompanied by the issue of privacy and ethical use of educational data (Drachsler & Greller, 2016). For this research the ethical issues and privacy of students were considered before conducting this research and appropriate measures have been taken in order to deal with these issues.

Ethical issues

Before conducting the research, approval was asked to gather the data necessary to conduct the research. The approval addressed the ethical issues that would be encountered during this research:

 • The students were asked to consent with the research
 • The collected data would only be available for the researchers
 • The collected data would be stored on a secured hard-drive. Data would not be shared through cloud based applications as Dropbox etc.
 • Upon completion of the data collection:
  • Several data streams would be merged
  • Students who did not consent with the research would be removed from the results
  • Subsequently data would be anonymized
  • Students were debriefed after the study and informed of the exact study design

The Faculty of Psychology has a long tradition of working with an ethical commission before approving research. The ethical commission approved this research under number 2013-EXT-2827. For the Faculty of Law, the research was approved by the director of the College of Law, professor dr. A.F. Salomons, LMM.

Privacy issues

Students were asked to consent with the research by filling out a digital consent form send to them by e-mail. A reminder was sent out several times to those students who had not responded. Fourteen Law students opted out of the research and ten psychology students did not consent with the research. At the lecture hall, additional information on the ethical issues were available for students. No complaints were filed during this research.  The students were asked to consent to the following (in Dutch):

Beste [naam],

We vragen je toestemming om je gegevens te gebruiken bij het onderzoek “Aanwezigheid en studiestrategieën colleges”. Met dit onderzoek registreren wij de aanwezigheid van studenten en koppelen wij deze gegevens aan de resultaten op de tentamens en het gebruik van het digitaal werkboek van het vak Contractenrecht I & II. Gegevens van individuele studenten worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek en vertrouwelijk behandeld. Er zal nooit aanwezigheidsinformatie van studenten worden gedeeld met docenten of de onderwijsadministratie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor de onderzoeker.

Wij vragen je om bij deze collegereeksen je collegekaart mee te nemen. Middels het scannen van de collegekaart kunnen wij effectief jouw aanwezigheid registreren. Hierdoor kan het college op het normale tijdstip van start gaan.

Wanneer je vragen hebt op grond van onderstaande, neem dan contact op met Nynke Bos (N.R.Bos@uva.nl)

Doel van het onderzoek

Het onderzoek bekijkt de effectiviteit van verschillende vormen van college. Het doel van het onderzoek is te bekijken wat de relatie is tussen de verschillende soorten colleges (hoorcollege, verdiepingscollege en digitaal werkboek) en de aanwezigheid van studenten in relatie tot hun tentamenresultaten. Door dit onderzoek krijgen wij beter inzicht in welke student het meest profiteert van welk type onderwijs.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voorafgaand aan elk hoorcollege en verdiepingscollege van Contractenrecht I & II scannen we alle studenten die het college bijwonen. De aanwezigheidsgegevens worden vervolgens gekoppeld aan de in het propedeusejaar behaalde tentamenresultaten.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. Het Onderwijsinstituut, docenten of andere betrokkenen anders dan de onderzoekers krijgen geen toegang tot aanwezigheidsinformatie van individuele studenten. De onderzoeksgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming en alleen in anonieme gecodeerde vorm. De sleutel voor deze gegevens is in het bezit van de onderzoeker en zal niet uit handen worden gegeven.

Vrijwilligheid

Wanneer je niet wilt dat je aanwezigheidsinformatie gebruikt wordt in het onderzoek, heeft dit geen gevolgen voor je. We zullen je gegevens dan niet meenemen in de analyse van de data.  Je collegekaart wordt echter wel gescand omdat de resultaten pas achteraf worden verwerkt.

Nadere inlichtingen

Wanneer je vragen hebt over het onderzoek, kun je je richten tot Nynke Bos, N.R.Bos@uva.nl, tel. 020 525 3883. Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot directeur College of Law, prof. dr. A.F. Salomons of de examencommissie.

Toestemming

Tijdens de eerste week van het college vult u twee vragenlijsten in. Na afloop van deze vragenlijsten kunt u digitaal toestemming geven om aan het onderzoek mee te doen.

References

Drachsler, H., & Greller, W. (2016, April). Privacy and analytics: it’s a DELICATE issue a checklist for trusted learning analytics. In Proceedings of the Sixth International Conference on Learning Analytics & Knowledge (pp. 89-98). ACM.

Siemens, G., & Long, P. (2011). Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education. EDUCAUSE review, 46(5), 30.