About

Bij een dissertatie is het de gewoonte om een korte bio of CV mee te leveren. Meestal denkt de lezer na afloop van het doornemen hiervan “Jeetje, dat is een slim iemand”. Ik breek met deze traditie, want slim ben ik helemaal niet en traag zeer zeker.

Op de HAVO was ik goed in staat om mijn leren zelf te reguleren. Helaas kon dat op weinig waardering rekenen, want het hele curriculum hing aan elkaar van “moeten” en “verplicht”. Ik reageer daar niet zo goed op. Na 8 jaar ploeteren, en uiteindelijk maar doen wat de docent zegt,  ging ik naar de HTS onder het motto “je bent zo goed in Wiskunde-B en Natuurkunde”. Dat werd natuurlijk niks.

Na het halen van mijn propedeuse ging ik maar psychologie studeren. Gelukkig stond zelfregulatie wel hoog in het vaandel bij deze opleiding, of was het chaos, maar het zorgde er wel voor dat ik binnen vier jaar afstudeerde. Ik ging aan het werk in de verslavingszorg  en via e-health en een cursus programmeren kwam ik enkele tijd later als e-learning ontwikkelaar bij de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam terecht. Gelukkig ging mijn baas al snel wat anders doen en werd ik de baas: teamcoördinator ICT & Onderwijs.

Omdat bij Geneeskunde faculteiten meestal veel onderwijskundigen in dienst zijn, besloot ik, om inhoudelijk de gesprekken met hen aan te kunnen gaan, het wel handig zou zijn om iets meer een onderwijskundige achtergrond te hebben. Via een collega kwam ik bij de Open Universiteit terecht. Hier volgde ik mijn eerste module, Actief Leren. Die module was eigenlijk niet zo heel leuk; het ging vooral over het PO en VO maar ik realiseerde mij wel hoe leuk het was om meer te weten van de theoretische achtergronden van de context waarin ik werkzaam was. Ik ging dus nog een module doen, en nog een, en toen nog een. In latere modules was het wél mogelijk om eigen casussen en de eigen onderwijssetting in te brengen. Dát bleek de gouden greep en heb toen de hele master Onderwijswetenschappen gedaan. Puur omdat het zo ontzettend leuk en leerzaam was.

Mijn afstudeerscriptie ging over de inzet van opgenomen hoorcolleges en de impact op het hoorcollegebezoek en tentamenresultaten. Omdat ik zoveel data verzamelde  tijdens mijn afstudeerscriptie, ben ik doorgegaan met schrijven met als resultaat deze dissertatie.

Nynke Bos
2016, Amsterdam

Photos by Michael Schwarzenberger  •  Wald /Germany